Văn phòng truyền thông Groupware

N2 (Notice Note) là một phần mềm nhóm văn phòng có thể trao đổi thông tin giữa các nhóm và các thành viên.
Thúc đẩy công việc hiệu quả bằng cách giao tiếp lịch trình của công ty hoặc tổ chức và giao tiếp bằng cách sử dụng cửa sổ trò chuyện và chia sẻ lịch làm việc và dữ liệu.

Giao tiếp bằng cách giao hàng nhanh

Có thể chia sẻ và phân phối thời gian thực.
Phản hồi về việc ra quyết định nhanh chóng và xác thực là một yếu tố giúp cải thiện độ chính xác của công việc của bạn một cách nhanh chóng.

Cộng đồng tương tác để trao đổi thông tin

Trao đổi thông tin khác nhau giữa các phòng ban, nhóm và cá nhân thông qua giao tiếp miễn phí giữa các thành viên sử dụng phòng chat di động và chuyển tập tin giữa các thành viên.

OK cho mọi thứ trên web và di động !!

Web và điện thoại di động interworking thời gian thực làm tăng sự tiện lợi của công việc bằng cách sử dụng tất cả các chức năng trong cùng một môi trường.