redsBerry for Messenger?

Messenger để chia sẻ và chuyển tiếp tin nhắn và tập tin!
Messenger được tối ưu hóa để tối đa hóa giao tiếp giữa người dùng (1: 1, được nhóm, theo chủ đề, được hình thành cho các mục đích khác nhau).

01. Tối đa hóa hiệu quả công việc.

  • Thông qua cộng tác trong thời gian thực, nó hỗ trợ việc ra quyết định và chia sẻ nhiều bên nhanh chóng và chính xác.

02. Explorer lồng vào nhau và xây dựng hệ thống.

  • Làm việc với Windows Explorer để xây dựng hệ thống tệp theo sự cho phép.

03. Bảo vệ thông tin và hiệu quả bảo mật.

  • Khi gửi tin nhắn và các tập tin, mã hóa các gói tin để ngăn chặn rò rỉ thông tin và hack.

04. Tiết kiệm chi phí.

  • Giảm chi phí bổ sung như điện thoại, fax, chuyến công tác và thư.