Edu-Note là gì?

Nó là một dịch vụ cảnh báo thông minh tạo ra giao tiếp và cộng đồng mô hình mới cho các cơ sở giáo dục.

Giao tiếp giữa phụ huynh và các tổ chức giáo dục.

Phản hồi tương tác về giáo dục trẻ em.
Phụ huynh và cộng đồng bình luận thông qua các bảng thông báo ảnh.
Thông báo về các thông báo như thư từ gia đình, chi phí giáo dục, v.v.
Thông báo về lịch trình đào tạo, bảng thực phẩm.

Các tổ chức giáo dục và phụ huynh được thống nhất thông qua EduNote.

Dịch vụ lai dựa trên liên kết có dây / không dây được phát triển bằng cách thực hiện tương tác trên web và thiết bị di động.

Cung cấp thông tin thời gian thực giữa các tổ chức giáo dục và phụ huynh trên web và thiết bị di động.
Thiết lập một cộng đồng cha mẹ.
Dịch vụ tối đa hóa hiệu quả của hiệu quả làm việc hợp tác và cá nhân và kinh tế hoạt động của các tổ chức giáo dục và phụ huynh.