"Hệ thống nhận dạng sinh trắc tự động" là gì??Automated Biometrics Identification System

ABIS xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu sinh trắc học quy mô lớn bao gồm: hàng triệu thành phần sinh trắc học của con người một cách an toàn và hệ thống, đó là giải pháp ứng dụng nhận dạng đa sinh trắc học cung cấp các dịch vụ như truy vấn và xác minh dữ liệu sinh trắc học, kết hợp đối sánh sinh trắc học nhanh và chính xác.

ABIS dựa trên công nghệ nhận dạng sinh trắc học đa phương thức bao gồm vân tay, khuôn mặt, tròng mắt,... và có thể mở rộng linh hoạt theo quy mô xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ kết hợp nhận dạng sinh trắc học theo thời gian thực.

ABIS có thể áp dụng khu vực kinh doanh như cơ quan chính phủ, cơ quan tài chính, vv cần phải xác minh chính xác danh tính của công dân. Đặc biệt, ABIS có thể áp dụng điều tra tội phạm khoa học để phân tích và xác minh dấu vân tay tiềm ẩn được chụp trên cảnh phạm tội.

Automated Biometrics Identification System

Mở rộng, chi phí thấp / hiệu quả cao hệ thống dựa trên nền tảng mở bằng cách sử dụng công cụ nhận dạng sinh trắc học đủ điều kiện như công nghệ cốt lõi

01. Xây dựng DB thông tin sinh trắc học quy mô lớn tốc độ cao

 • Hỗ trợ các định dạng nguồn dữ liệu khác nhau
 • Phát hiện khu vực hình ảnh sinh trắc học tự động
 • Trích xuất thông tin tính năng sinh trắc học
 • Tích hợp thông tin cùng một người
 • Ngăn chặn đăng ký thông tin sinh trắc học trùng lặp

02. Kiểm soát chất lượng dữ liệu sinh trắc học

 • Chỉnh sửa hình ảnh thông tin sinh trắc học (ảnh, vân tay)
 • Khai thác lại thông tin sinh trắc học
 • Quản lý toàn vẹn dữ liệu
 • Hỗ trợ quản lý thông tin lịch sử như thay đổi tài liệu thường trú

03. Nhận dạng

 • Xác nhận tính xác thực của thẻ CMND
 • Xác minh danh tính
 • Xác minh danh sách đen
 • Hỗ trợ ứng dụng trên điện thoại thông minh

04. Nhận dạng tiềm ẩn

 • Quản lý dữ liệu tiềm ẩn (Tạo, Truy xuất, Nâng cao, Xóa)
 • Công cụ chỉnh sửa vân tay tiềm ẩn dễ sử dụng
 • Màn hình so sánh kết quả so sánh trực quan

05. Sử dụng đa thuật toán sinh trắc học cho vân tay, ảnh mặt, tròng mắt.

 • Ngoài dấu vân tay cơ bản, thông tin sinh trắc học được kết hợp với thông tin sinh trắc học bổ sung để nâng cao độ an toàn của sinh trắc học.
 • Hỗ trợ tích hợp thông tin sinh trắc học thay thế (lòng bàn tay, tròng mắt, vv)

06. Hệ thống phân tán đối sánh nhanh

 • CSDL thông tin sinh trắc học được phân phối và đối sánh song song
 • Kết hợp nhanh thời gian thực cho CSDL quy mô lớn

ABIS Feature Khả năng mở rộng linh hoạt dựa trên nền tảng mở và chi phí thấp, hệ thống hiệu quả cao.

 • Cung cấp một cơ sở dịch vụ hoàn chỉnh chạy nền tảng trên một máy chủ Linux.
 • Quản lý lượng thông tin lớn nhanh chóng và hiệu quả dựa trên công nghệ Big Data mã nguồn mở.
 • Chức năng nhận dạng sinh trắc học được xử lý và phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau để cung cấp khả năng mở rộng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Hỗ trợ ứng dụng khách hàng trên điện thoại thông minh (Andriod) cho công việc nhanh chóng.

ABIS Feature Chuyển đổi dữ liệu tốc độ cao và xây dựng thông tin CSDL sinh trắc học.

 • Di chuyển hàng loạt các CSDL đang tồn tại hiện có.
 • Tự động phát hiện khu vực hình ảnh dữ liệu sinh trắc học.
 • Kiểm soát chất lượng hiệu quả dữ liệu hình ảnh sinh trắc học.
 • Trích xuất điểm đặc trưng thông tin sinh trắc học.
 • Trùng khớp dữ liệu Sinh trắc học .
 • Hợp nhất dữ liệu của cùng một người và quản lý lịch sử thay đổi cư dân.

ABIS Feature Kiểm soát chất lượng dữ liệu CSDL thông tin sinh trắc học

 • So sánh thông tin cá nhân và sinh trắc vân tay để xác định xem họ là một.
 • Hỗ trợ tái tạo hình ảnh sinh trắc học (ảnh mặt, vân tay) và trích xuất lại đặc điểm sinh trắc học.
 • Xác nhận và chỉnh sửa thông tin cá nhân.
 • Tích hợp với dữ liệu hệ thống khác.

01 Xác nhận tình trạng của hình ảnh khai báo cư trú và liên kết thông tin cùng một người.

02 Kiểm tra và hiệu chỉnh khu vực hình ảnh sinh trắc học.

03 Kiểm tra kết quả công việc

04 Lựa chọn dữ liệu đăng ký dựa trên chất lượng hình ảnh khi nhân đôi dữ liệu sinh trắc học

ABIS Feature Công cụ thống kê và báo cáo

 • Thông tin thống kê khác nhau trong các biểu đồ khác nhau
 • Hỗ trợ giám sát hệ thống và trạng thái tiến trình
 • Hỗ trợ công cụ xác minh và tiến trình xác minh
 • Báo cáo đầu ra ở các định dạng khác nhau như Excel, PDF, v.v.

01 Cung cấp dữ liệu đã đăng ký trong CSDL

02 Theo dõi lịch sử công việc chuyển đổi hình ảnh

03 In lịch sử phát hành thẻ CMND

ABIS Feature Công cụ truy xuất thông tin sinh trắc học

 • Hỗ trợ tìm kiếm điều kiện khác nhau cho thông tin cá nhân
  - Điều kiện với một số chuỗi ký tự.
  - Tìm kiếm theo thứ tự chữ cái dựa trên đa ngôn ngữ
 • Quản lý thông tin dựa trên thông tin cá nhân về đơn xin khai báo cư trú, hồ sơ tội phạm, v.v.
 • Chức năng tìm kiếm thông tin chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu
 • Nhận diện trực quan thông tin sinh trắc học thông qua hiển thị hình ảnh vân tay và thông tin về điểm đặc trưng sinh trắc
 • Kết hợp sinh trắc học 1: 1 để xác định.

01 Tìm kiếm điều kiện dữ liệu mẫu đơn xin khai báo cư trú và lịch sử phát hành thẻ tờ khai CMND và xem lịch sử tội phạm

02 Hiển thị hình ảnh thông tin sinh trắc học và hiển thị trạng thái chất lượng hình ảnh

03 Đối sánh 1: 1 để xác nhận danh tính

ABIS Feature Hỗ trợ nhận dạng đa sinh trắc học

 • Nhận dạng, tra cứu vân tay tiềm ẩn
 • Hỗ trợ kết nối thiết bị thu thập dữ liệu sinh trắc học khác nhau (máy quét vân tay, máy ảnh, v.v.)
 • Hỗ trợ khai thác thông tin sinh trắc học từ hình ảnh khuôn mặt và vân tay thu được từ một tập tin hoặc dữ liệu chung.
 • Tìm kiếm chính xác và nhanh chóng thông qua chức năng lọc dữ liệu
 • Xác định thời gian thực các lượng lớn thông tin sinh trắc học bằng một công cụ kết hợp xử lý song song tốc độ cao.

01 Quản lý lịch sử công việc nhận dạng.

02 Quét dấu vân tay bằng máy quét trực tiếp hoặc máy quét tài liệu.

03 Khung vùng dữ liệu dấu vân tay trên tài liệu

04 Lọc bổ sung thông tin sinh trắc học

05 So sánh và xác minh kết quả phù hợp

ABIS Feature công cụ chỉnh sửa, phân tích và xác minh bằng dấu vân tay tiềm ẩn

 • Cung cấp các chức năng chỉnh sửa hình ảnh khác nhau để phát hiện dấu vân tay tiềm ẩn trong hiện trường vụ án
 • Cung cấp chức năng tăng cường hình ảnh của công cụ chỉnh sửa điểm dấu vân tay và vân tay dầu không rõ ràng
 • Cung cấp các công cụ so sánh và xác minh vân tay thuận tiện chẳng hạn như các mối quan hệ đối sánh điểm đặc trưng khi xác minh kết quả khớp dấu vân tay.

01 Quản lý dữ liệu vân tay tiềm ẩn và công việc tra cứu vân tay hiện trường

02 Nâng cao hình ảnh và chỉnh sửa điểm đặc trưng vân tay

03 So sánh và xác minh kết quả đối sánh dấu vân tay

ABIS Feature Hỗ trợ ứng dụng điện thoại thông minh

 • ABIS hỗ trợ tìm kiếm và nhận dạng dữ liệu (truy xuất thông tin sinh trắc học) hoạt động bằng ứng dụng ABIS trên điện thoại thông minh tại trường hợp (công việc).

01 Tìm kiếm dữ liệu và xác minh danh tính 1: 1

03 Chụp vân tay

03 Nhận dạng bằng dấu vân tay hoặc khuôn mặt

ABIS Diagram Sơ đồ cấu hình hệ thống

Hệ thống ABIS bao gồm các trung tâm dữ liệu và các ứng dụng khách bao gồm các cơ sở dữ liệu, các máy chủ ứng dụng và kết nối tốc độ cao được kết nối với nhau thông qua bảo mật dữ liệu chặt chẽ và an toàn mạng.

ABIS Structure ABIS Structure Mobile Graphic

ScreenShot