EBERRY phát triển và cung cấp các sản phẩm đa dạng. Tự phát triển nội dung thông báo mở rộng PUSH, Quản lý CSDL và các giải pháp phù hợp dựa trên công nghệ nhận dạng đa sinh trắc học.

Các sản phẩm dựa trên công cụ PUSH là: Messenger, IDS (Hệ thống Gửi ngay), Nhà quảng cáo, vv . Tất cả đều được sáng tác dựa trên Thiết bị Di động.

Sản phẩm liên quan đến sinh trắc học được tích hợp công nghệ nhận dạng sinh trắc học với các đòn bẩy như: vân tay, ảnh mặt, mống mắt.... Hệ thống có thể xác minh bằng dữ liệu sinh trắc học gồm các sản phẩm phù hợp sinh trắc học nhận diện tốc độ cao. Đặc biệt, chúng tôi đang phát triển và cung cấp giải pháp ABIS phục vụ dịch vụ nhận dạng thời gian thực cho cơ sở dữ liệu lớn.

Lĩnh Vực Kinh Doanh

01. Phát Triển Giải Pháp.

Cung cấp và phát triển giải pháp trên web
Cung cấp và phát triển giải pháp thông riêng tư PUSH
Cung cấp và phát triển nền tảng Nhúng web

02. Dịch Vụ Tư Vấn

ISP(Lập kế hoạch thông tin chiến lược)
Tư vấn CBD
Mô hình kinh doanh
Phát triển hệ thống

03. Dịch vụ di động

Phát triển và tích hợp hệ thống ứng dụng/thiết bị di động

04. Dịch vụ SI (Tích hợp hệ thống)/SM (Quản lý hệ thống)

IS (Thông tin Chiến lược) & Lập kế hoạch dịch vụ kỹ thuật
Phát triển chuyên ngành ứng dụng web / di động
Triển khai dự án hệ thống bằng phương pháp phát triển
Phát triển ứng dụng và bảo trì
Phát triển và bảo trì dịch vụ web
Dịch vụ cung cấp tài nguyên máy tính "

05. Giải pháp trọn gói

Lời chào của CEO

Công ty TNHH EBERRY là công ty giải pháp công nghệ thông tin di động. Chuyên về phát triển và vận hành các dòng sản phẩm redsBerry (Notice-Not(N2), EduNote, The house of advertisement, 112 IDS system, redsBerry for Push Manager)
Chúng tôi giới thiệu các dịch vụ sáng tạo và thuận tiện thông qua các sản phẩm redsBerry theo định hướng di động dựa trên redsBerry PUSH Manager. Chúng tôi đang mở rộng các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

Chúng tôi thành lập công ty EBERRY Co., LTD để nghiên cứu và phát triển giải pháp về công nghệ cốt lõi. Với định hướng này, chúng tôi cung cấp dịch vụ, giải pháp tối ưu cho khách hàng.
Thông qua việc liên tục tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển mô hình giải pháp di động. Chúng tôi đã thành công trong những giai đoạn đầu của định hướng này và sẽ còn phát triển thành công ty hàng đầu về công nghệ giải pháp di động.
CEO

Lịch Sử Cong Ty

 1. 2017
  1. .09Chứng nhận INNOBIZ
  2. .09" Hệ thống huy động nhân viên cảnh sát có sự hỗ trợ hình ảnh" hợp đồng dự án phụ. (Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc)
  3. .05Bảo trì tích hợp hệ thống 112 (Hợp đồng cung cấp dự án (Cơ quan chính sách Hàn Quốc)
  4. .05Hợp đồng hợp tác kỹ thuật LOGPRESSO " (EDIUM Co., LTD.)
  5. .03Hệ thống truyền tải KDN của hệ thống nguồn điện
  6. .02Thỏa thuận hợp tác phát triển nguồn nhân lực quốc gia KOSTA
  7. .01Hợp đồng hợp tác phát triển MOU với Vietnam DATA One Memebr Co., LTD - Hệ thống nhận diện vân tay tự động AFIS
 2. 2016
  1. .09Hợp đồng phụ "Dự án thay đổi máy chủ " (Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc)
  2. .07Hợp đồng phụ " Thay đổi thiết bị đầu cuối và cung cấp cho xe tuần tra & mở rộng bàn tiếp nhận của phòng tình hình 112" Dự án giai đoạn 2 và cung cấp "hệ thống 112 IDS " (Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc)
  3. .05Hợp đồng " Dự án hỗ trợ R & D dành cho doanh nghiệp nhỏ " (Khu vực Trung tâm Kinh doanh Secialization của Đại học Hàng không vũ trụ Hàn Quốc)
  4. .02Nâng cao năng lực nhân lực kỹ thuật của thỏa thuận hoạt động dự án công nghiệp-giáo dục (Đại học Gimpo)
  5. .01Đăng ký bản quyền của redsBerry cho:
   - Trình quản lý PUSH
   - Đăng ký bản quyền hệ thống IDS
   Hợp đồng cung cấp của Messenger cho " Thực hiện Dự án Hệ thống Tích hợp Cuộc gọi Khẩn cấp " (Bộ An toàn và An ninh Công cộng, Hàn Quốc)
   Chứng nhận viện kỹ thuật :
   Thành lập Viện kỹ thuật (21, Yangpyeong-ro 22-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc)
 1. 2015
  1. .09Hợp đồng cung cấp máy chủ PUSH cho dự án " Tìm nhân chứng " (Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc)
  2. .07Tham gia giai đoạn 2 " Dự án Minwon Portal System " (Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc) bởi nhà cung cấp dịch vụ với Hàn Quốc
   Hợp đồng phụ cho " Nâng cấp thiết bị đầu cuối di động cho 112 xe tuần tra " và " Mở rộng bàn tiếp nhận trong 112 phòng tình huống tất cả nguồn " (Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc)
   " hợp đồng cung cấp hệ thống IDS 112 " (Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc)
  3. .05Hợp đồng cung cấp của Messenger (Bộ phận an toàn cuộc sống của Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc)
  4. .02Triển khai " Hệ thống kiểm soát truy cập cho Hòa bình đường phố " (Cộng hòa Thủy quân lục chiến Hàn Quốc)
  5. .01Triển khai " Dịch vụ bảo trì và phát triển hệ thống thông minh "
 2. 2014
  1. .11" Văn phòng di động " hợp đồng dịch vụ dự án và thực hiện
  2. .01Xúc tiến dự án chung của Nhà quảng cáo
 3. 2013
  1. .09Cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp liên doanh
  2. .08Cấp giấy chứng nhận ISO 9001/14001
  3. .07Chuyển đổi doanh nghiệp sang Công ty TNHH EBERRY.
  4. .06Đăng ký bản quyền của N2 (Lưu ý-Thông báo)
  5. .06Đăng ký bản quyền của EDUNOTE
  6. .04Đăng ký bản quyền Nhà quảng cáo
 4. 2011
  1. .08Thành lập EBERRY với tư cách cá nhân kinh doanh

Room 1407, Seonyudo Kolon Digital Tower
21, Yangpyeong-ro 22-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea (Tel. 02-2062-5541)

"Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật & hợp tác
mail : neal@eberry.co.kr
tel : 02-2062-5541